FANDOM


Postspaarbank otto wagner

postspaarbank otto wagner

Otto wagner

Otto Wagner

Otto Wagner is ontwerper van een aantal belangrijke gebouwen in Wenen, zoals het Majolikahuis en de Postspaarbank. Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Wiener Sezession, een invloedrijk theoreticus en leermeester van Josef Hoffmann en Joseph Olbrich. In het begin van zijn loopbaan werkte hij in neorenaissance stijl, onder meer bij een aantal villa's in de Oostenrijkse hoofdstad. Onder invloed van Gottfried Semper geschriften werd zijn stijl steeds meer functionalistisch, al bleef kunst onderdeel van zijn architectuur. In zijn geschrift ''Moderne Architektur (1896) stelde hij dat functionaliteit het uitgangspunt moest zijn van de moderne architectuur. De door Wagner beïnvloede Adolf Loos ging later nog verder door het ornament te verwerpen.


 


Weense stadsspoort


In 1894 werd Wagner benoemd tot artistiek adviseur bij de aanleg van de 'Wiener Stadtbahn'. Nog voor de eeuwwisseling werden er dertig stations en talrijke bruggen en viaducten naar zijn ontwerp gerealiseerd. Deze bouwwerken vormen een mengeling van expressie en functionaliteit. Een opvallend gebouw uit dit project is het station op de Karlsplatz (1898). In hetzelfde jaar verwierf hij de titel van Oberbaurat (stadsbouwmeester) van Wenen en werd hij aangesteld als hoofd van een speciale architectuurklas aan de Weense Akademie.


 


stadsbouwmeester


Als stadsbouwmeester ontwierp Wagner veel woningen, waarin hij van een pragmatische aanpak getuigde. Bij grotere gebouwen was zijn benadering eveneens praktisch, maar dat wist hij te combineren met een monumentale uitstraling. De Postspaarbank (1903-1912, met een tussenpauze van vier jaar) was een exacte naleving van de voorschriften die hij zelf had opgesteld in ''Moderne Architektur. Zo was de plattegrond efficiënt opgezet en werd er intensief gebruik gemaakt van glas, staal en aluminium. Dit gebouw wordt door velen beschouwd als een ijkpunt van het rationalisme.


 


invloed


Wagner schreef eveneens een stedenbouwkundig pleidooi, ''Die Grossstadt (1911). Hij schreef over de noodzaak van gelijkvormigheid en de potentieel onbegrensde uitbreiding van de moderne stad. Om tegenwicht te bieden aan saaiheid, was artistieke vormgeving volgens hem van belang. De invloed van Wagner op Wenen sijpelde door via zijn leerlingen, die het sociale woningbouwprogramma in de jaren twintig en dertig uitvoerden. Ook drukte hij indirect zijn stempel op buitenlandse architectuur, met name in Oost-Europa. Vooraanstaande architecten van de nationale stijlen in Tsjechoslowakije en Slovenië hadden bij hem gestudeerd.