FANDOM


Henk

Verkaveling in nederland

De verkaveling is de manier waarop cultuurgrond opgedeeld is in duidelijk herkenbare delen of tussen verschillende eigenaars. Deze onderdelen worden ook wel kavels genoemd.

landschap

Van oudsher speelt verkaving vooral in landbouwgebieden een grote rol, omdat deze verkaveling voor een groot deel het landschapstype bepaalt. Vaak is een verkaveling het resultaat van een eeuwenlang proces, waarin vooral de manier waarop een gebied ooit is ontgonnen bepalend is voor de indeling. Voorbeelden van verkavelingstypen zijn de strokenverkaveling (smalle stroken grond, vaak haaks op wegen of vaarten), de blokkenverkaveling (een indeling in kleine, min of meer rechthoekige percelen) en de moderne rationele verkaveling (grote rechthoekige eenheden).

kadaster

In Nederland en België legt het kadaster de manier waarop een gebied verkaveld is juridisch vast. Voor het veranderen van de verkaveling van een gebied is dan ook toestemming van de overheid nodig. Behalve voor het bewaken van het eigendom speelt het kadaster ook een belangrijke rol bij ruilverkavelingen. Hierbij worden stukken grond uitgeruild om zo een praktischer indeling te bereiken. Het type verkaveling (en hierdoor het landschapstype) kan hierbij veranderen, maar dit hoeft niet.

stedelijke gebieden

Ook steden kennen een indeling in kavels. Net als bij landschappen is aan de verkaveling van steden vaak de geschiedenis van deelgebieden af te lezen. Bij steden springt vooral het verschil tussen grotendeels spontaan gegroeide stadsuitbreidingen (die vaak worden aangeduid met 'de middeleeuwse stad') en verschillende fasen van planmatige groei in het oog.

In moderne uitbreidingswijken is de verkaveling vaak het resultaat van een stedenbouwkundig plan, ontworpen door een stedenbouwkundige, architect of ingenieur. Naast de indeling in percelen wordt ook de manier waarop de bebouwing hierover verdeeld is als onderdeel van de verkaveling beschouwd. Bovendien is de afwisseling tussen privéruimte en openbare ruimte een belangrijk aspect van de verkaveling. De openbare ruimte is belangrijk als ontsluiting van de woningen, maar ook als verblijfsruimte. Bij stedenbouwkundige verkaveling moet tevens rekening gehouden worden met de toetreding van zonlicht. Een zongerichte verkaveling is een inrichting waarbij zo veel mogelijk zonlicht.