FANDOM


Trap1

Een voorbeeld van een trap.

Een trap is een constructie van opeenvolgende treden die verschillende niveaus met elkaar verbindt en waarlangs iemand zich al dalende of stijgende kan verplaatsen. Een trap vormt vaak een verbinding tussen twee verdiepingen en kan van verschillende materialen worden vervaardigd, zoals hout, beton, metaal, natuursteen of zelfs glas.

Constructie

Een trap bestaat uit verschillende treden. Deze treden worden soms aan weerszijden ingesloten door wanden, maar kunnen, wanneer de trap zich in de open ruimte bevindt, ook gesitueerd zijn rond een spil of as. Een trap wordt in de meeste gevallen voorzien van een leuning, vaak rustend op een traphek. De onderkant van de trap wordt soms begrensd door een zogeheten trappaal of boom. Wanneer een trap 'open' is, wil dat zeggen dat er geen stootborden, verticale schotten, tussen de treden zijn aangebracht.

Regelgeving

In het bouwbesluit zijn regels opgenomen met betrekking tot de opbouw van trappen. Deze regels hebben betrekking op de steilte (verhouding tussen optrede en aantrede), maar ook op de lengte. Wanneer er een hoogteverschil van meer dan van 4 meter moet worden overbrugd, dan moet de trap worden onderbroken door een bordes.

Trappenhuis

Er bestaan aparte benamingen voor de ruimtes in gebouwen waar de trap zich bevindt. Zo is in het verleden de term traptoren ontstaan. Hiermee werd de middeleeuwse toren met kleine cilindervormige, vierkante of veelhoekige grondslag aangeduid waarin een wenteltrap was aangebracht. De benaming voor de smallere cilindervormige of rechthoekige ruimte in een woonhuis bestemd voor de trap, is trapkoker. Tegenwoordig wordt het gedeelte van een gebouw waar de trappen zich bevinden ook wel het trappenhuis genoemd. Steeds vaker bevinden zich hierin naast trappen ook liften.

Typen

Er zijn verschillende soorten trappen, waarvan de meeste hun naam ontlenen aan hun vorm: bordestrap, Engelse trap, laddertrap, luie trap, roltrap, scheluwe trap, Spiltrap,staatietrap, steektrap, wenteltrap of draaitrap en een winkeltrap.
Daarnaast zijn er nog trapsoorten die hun naam ontlenen aan hun functie: brandtrapmuizentrap, Noodtrap en een Vluchttrap.

Toepassingen

Tot in de twaalfde eeuw werden trappen vooral uitwendig aangebracht of uitgespaard in de dikte van een zware muur. Pas vanaf het einde van die eeuw werd de opzichzelfstaande stenen wenteltrap steeds gebruikelijker. Uitwendige trappen gaven vaak status aan een gebouw. In dat licht kunnen ook de brede trappen van het Louvre in Parijs, de trappen van Michelangelo bij Campidoglio in Rome of de hoefijzervormige buitentrap van Fontainebleau gezien worden. Een ander voorbeeld van beroemde trappen zijn de Spaanse Trappen in Rome.

De term trap heeft ook bredere toepassing gevonden als vorm element. Piramides in de met een getrapte opbouw, worden ook trappiramides genoemd. En hoewel de trap in deze gevallen niet meer de functie als hoogteverschil overbruggend element heeft, wordt de trapvorm soms toegepast op voorgevels in de vorm van een trapgevel. Ook de getrapte kap is een voorbeeld van de brede toepassing van het woord trap.