FANDOM


Gebouw Arthur

Gebouw Van Staal

Arthur Staal


Arthur Staal (1907-1993) is geboren in Amsterdam en was de zoon van architect Jan Frederik Staal. Arthur Staal is vooral bekend als een van de medeoprichters van Groep '32.


Staal studeerde aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem, de mts voor Bouwkunde in Utrecht en het Voortgezet Hooger Bouwkunst Onderricht in Amsterdam. De architect begon zijn carrière in 1930 en werd lid van Architectura et Amicitia.


Staal en het Nieuwe Bouwen


Staal was een van de voormannen van het Nieuwe Bouwen. Hij wilde deze stijl introduceren in het genootschap Architectura et Amicitia waarvan hij in 1931 voorzitter werd. Wanneer dit niet blijkt te lukken besluit Staal zich samen met onder anderen A. Boeken, P. Zanstra, H.L. Giessen en K.L. Sijmons te verenigen tot Groep '32. Na twee jaar sloot Groep'32 zich aan bij De 8 en Opbouw.


Het Nieuwe Bouwen hield Staal in zijn greep. Hij nam veel deel aan architectuurdiscussies en publiceerde in tijdschriften en verschillende dag- en weekbladen. Groep'32 raakte al snel in conflict met andere leden van de groep. Er vormden zich twee groepen waarvan de eerste (met onder meer Staal) van mening was dat de uiteindelijke vorm van een gebouw mede werd bepaald door esthetische en niet alleen door functionele en bouwtechnische overwegingen. Dit was tegenstrijdig met de strikt functionalistische architectuuropvatting van de leden van de tweede groep (De 8). De meningsverschillen leidden uiteindelijk tot een scheuring tussen de leden van Groep '32 en De 8.


bouwwerken Aanvankelijk is vooral Le Corbusier het grote voorbeeld voor Staal en zijn Groep '32, maar later vormt ook de klassieke oudheid een inspiratiebron. De carrière van Staal kwam pas na de Tweede Wereldoorlog op gang. Hij was ontwerper van grote [[wederopbouwprojecten] in Velsen, Utrecht, Amstelveen en Amsterdam. Enkele ontwerpen van Staal zijn het kantoorgebouw Metropool (1964) en de Shelltoren Overhoeks (1971), beide in Amsterdam. In 1993 overlijdt Arthur Staal in zijn geboorteplaats Amsterdam, waar zijn voornaamste bouwwerken nog te zien zijn.