FANDOM


Staal

dit is staal van toen.


Staal is koolstofarm ijzer, dat oorspronkelijk in koud water gekoeld wordt (verstaald); sinds 1900 noemen we alle ijzer met een laag koolstof gehalte staal, ook als het niet gehard is.

toepassing

In de negentiende en twintigste eeuw deden ijzer en staal hun intrede als constructiematriaal. Staal werd voor het eerst als bouwmateriaal toegepast ten tijde van het nieuwe bouwen, omdat het in combinatie met beton de mogelijkheid bood ijle constructies met veel binnenruimte te ontwerpen. Onder een staalskelet wordt een dragend samenstel van stalen stijlen, kolommen en balken verstaan, waar op de vloeren en wanden van een gebouw rusten.

In de negentiende eeuw werden door de toepassing van ijzer en staal ook grotere kapconstructies mogelijk.