FANDOM


96905

de prijs

De Pritzker Prize is een prestigieuze architectuurprijs die sinds 1979 jaarlijks wordt uitgereikt aan een levende architect wiens werk een combinatie van talent, visie en plichtsbesef demonstreert, en die consistente en significante contributies heeft geleverd aan de gebouwde omgeving. De bronzen medaille die aan elke laureaat wordt toegekend, is gebaseerd op de ontwerpen van Louis H. Sullivian (Boston, 1856-1924). Op de voorkant staat de naam van de prijs vermeld, vergezeld van de naam van de laureaat.

Op de achterzijde zijn de woorden 'firmness, commodity and delight' gegraveerd. Dit zijn de drie voorwaarden voor goede architectuur, waaraan Henry Wotton refereerde in zijn traktaat The Elements of Architecture (1624). De voorwaarden zijn ontleend aan een citaat uit de werken van de Romeinse Marcus Vitruvius (Ten Books of Architecture) die hij opdroeg aan de Romeinse keizer Augustus: 'The end is to build well. Well-building hath three conditions: commodity, firmness and delight'.