FANDOM


Jacobus Johannes Pieter Oud

Jacobus Johannes Pieter Oud


Jacobus Johannes Pieter Oud (Purmerend, 1890-Wassenaar, 1963) was een van de vooraanstaande figuren van de twintigste-eeuwse architectuur in Nederland. Hij was naast architect ook theoreticus en vertegenwoordigde achtereenvolgens De Stijl en het Nieuwe Bouwen.

Van 1903 tot 1906 genoot Oud een opleiding aan de School voor Kunst en Kunstnijverheid Quellinus in Amsterdam. Zijn eerste praktijkervaring verkreeg hij in het jaar na zijn opleiding bij het hoofdstedelijke bureau van J.Th.J. Cuypers en Jan Stuyt. Daarna bezocht Oud de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers en volgde colleges aan de Technische Hogeschool van Delft.

de Stijl


Oud was nauw betrokken bij de oprichting van het blad De Stijl in 1917, maar een aanvaring met de eindredacteur Theo van Doesburg - waarschijnlijk over de kleurschema's voor een wijk in Rotterdam - leidde tot een breuk met het blad en de bijbehorende groep. Voor Oud fungeerde De Stijl als een platform voor de experimenteerdrang die hij in dienst van de gemeente Rotterdam niet kon botvieren. Oud maakte slechts twee gebouwen die tot de De Stijl-architectuur worden gerekend: de Directiekeet bij de woonwijk het Witte Dorp (1922-1923) en de gevel van Caf'e De Unie (1924). Beide gebouwtjes zijn verdwenen maar onlangs herbouwd. Later in zijn leven bagatelliseerde de architect zijn De Stijl-periode. De stroming zou zich te veel bezig hebben gehouden met esthetiek en te weinig met de minder heroïsche praktijk van het ambacht.

woningen


Als architect bij de Gemeentelijke Woningdienst van Rotterdam richtte Oud zich voornamelijk op de grote woningbouwprojecten. Zijn eerste woonblokken waren nog tamelijk traditioneel. In het Witte Dorp sierde Oud de huizen op met vlakken met primaire kleuren, indachtig de leer van De Stijl, maar de puntdaken bleven orthodox. Daarna volgden twee moderne blokken in de havenstad: een woningbouwproject in Hoek van Holland (1924-1926) en de Kiefhoek in Rotterdam-Zuid (1925-1930). De woningen kregen platte daken en werden in lange, onafgebroken stroken gebouwd. De blokken zouden aanvankelijk als betonconstructies verrijzen, maar vanwege bezuinigingen werd gekozen voor een traditionele constructie, gemaskeerd door een gladde doorlopende bepleistering. Omdat Oud de kleine ruimtes op vernuftige wijze wist in te delen en rekening hield met het dagelijks gebruik van de woning, verkreeg hij de reputatie van 'sociaal architect'. Ondanks zijn internationale vermaardheid realiseerde Oud maar één project in het buitenland. Voor de permanente architectuurtentoonstelling Weissenhofsiedlung in Stuttgart ontwierp hij een rijtje arbeidershuizen (1926-1927). Wel onderhield hij nauwe banden met het Bauhaus; was betrokken bij het CIAM en figureerde op de gezaghebbende tentoonstelling The International Style in New York (geïnitieerd door Philip Johnson en Henry-Russel Hitchcock).

Hnjdg

na '45


Vlak voor de oorlog ruimde Oud in zijn ontwerpen ruimte in voor het ornament, wat hem op berispingen kwam te staan van een aantal internationale modernistische puristen, zoals de Amerikaanse architect Philip Johnson . Het eerste voorbeeld van dit vermeende 'verraad' op de principes van het Modernisme is het Hoofdkantoor Bataafse Import Maatschappij (1937-1942). Oud noemde zijn nieuwe koers 'Poëtisch functionalisme'. De terugkeer van het ornament in een strakke rationele context is ook te zien in zijn Nationaal Monument op de Dam (1949-1956, i.s.m. de beeldhouwer John Raedecker). Het Bio-Herstellingsoord in Arnhem (1952-1960) doet weer denken aan het vroegere rationele werk van Oud.