FANDOM


Hans Vredeman de Vries festoenen

Festoenen

Definitie

Een ornament is een decoratieve versiering die met behulp van schilder- of beeldhouwkunst wordt aangebracht op gebouwen, kunst- en gebruiksvoorwerpen, interieurs en schepen. Ornamenten worden in de meeste gevallen gekenmerkt door stilering, een herhalend motief en symmetrie.

De functie

Het woord ornament komt van het Latijnse ornare (versieren) en ornamentum (sieraad). In de gotiek ondersteunden ornamenten vaak een of meerdere bouwdelen en maakten daardoor deel uit van de constructie. In de renaissance kwam deze bouwtechnische functie van het ornament te vervallen en behield het slechts zijn decoratieve functie. Zo werden ornamenten in de renaissance veelvuldig toegepast in de vorm van festoenen. Ornamenten hebben over het algemeen overigens niet alleen een decoratieve, maar ook een symbolische functie. Zo kunnen ze tot doel hebben de beschouwer van iets op de hoogte te brengen, gedachten op te wekken of een bepaald gevoel te geven.

Ornamenten 001

Een ornament op het plafond.

Statische en dynamische ornamenten

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen statische en dynamische ornamenten. In de zuidelijke kunst, met name de Italiaanse renaissance, werden vooral statische ornamenten toegepast. Dit zijn ornamenten die geen beweging suggereren. Typerend voor de noordelijke kunst, vooral de gotische, zijn dynamische ornamenten, waarin een spanning of beweging wordt gesuggereerd.

Ornamenten- en beeldsnijders

Ornamenten werden in de meeste gevallen vervaardigd door speciale ornamenten- en beeldsnijders, die in Nederland waren verenigd in gilden. Tegenwoordig wordt het ambacht in Nederland nog nauwelijks uitgeoefend.