FANDOM


Gebouw ton alberts3

gebouw door Ton Alberts

De organische architectuur is ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw. De inspiratie komt uit de natuur en de gebouwen passen in hun omgeving. Een gebouw moet niet alleen functioneel zijn, maar ook een gevoel en een verbeelding weergeven. De organische architectuur wordt vrijwel nooit beschreven als een samenhangende stijl of stroming. Dit komt waarschijnlijk voort uit de grote verscheidenheid van haar vertegenwoordigers, zoals Rudolf Steiner, Antoni Gaudi en Louis Sullivan. Deze verscheidenheid uit zich ook in de gebouwen die als voorbeelden van organische architectuur gezien kunnen worden; wie het Goetheanum van Rudolf Steiner en de bouwwerken van Frank Lloyd Wright ziet, zal op het eerste gezicht niet vermoeden dat beide tot dezelfde stroming behoren. Toch zijn er veel overeenkomsten die vaak als de basis vormen voor het ontwerp; de levende natuur en de mens, en vooral de relatie daartussen, zijn altijd het figuurlijke fundament van de organische architectuur.