FANDOM


109794

het overbodige is weggelaten.

Het minimalisme is in de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstaan in de teken- en schilderkunst. Onder invloed van kunstenaars als Donald Judd en Robert Morris werden kunstwerken vervaardigd die gekenmerkt werden door een ontstellende eenvoud. Hoewel dit juist de essentie van het werk was, impliceerden de kunstwerken voor velen een gebrek aan artistieke inspanning. Ondanks de kritiek werd het minimalisme al vrij snel overgenomen door architecten, kunstenaars en muzikanten. De term minimalisme wordt veelal als verwarrend en tegenstrijdig ervaren en vaak incorrect gebruikt waar het gaat om architectuur.

grensgevallen

Dat de term verwarrend is blijkt al uit het feit dat veel minimalistische kunstwerken op de grens tussen beeldhouwkunst, architectuur en schilderkunst belanden. Zo hangt Frank Stella's 'Newstead Abbey' (1960) aan de muur, hoewel het een driedimensionale compositie is. En veel werk van Donald Judd is zowel architectuur als sculptuur te noemen. Een beroemd minimalistisch beeldhouwer is Richard Serra, wiens werken de grens met architectuur raken.

vorm in haar essentie

Ondanks de tegenstrijdigheden zijn er ook overeenkomstige kenmerken voor het minimalisme te noemen. Zo worden minimalistische gebouwen gekenmerkt door eenvoud en objectiviteit: materiaal en ruimte dienen voor zichzelf te spreken. Dit wordt bereikt door het weglaten van (overbodige) elementen en entourages en de toepassing van een zogenaamde open structuur, waarbij de binnenmuren worden weggelaten. Bovendien hebben kleuren, als deze al gebruikt worden, geen verwijzende functie. Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van materialen als beton, glas, steen en hout en industrieel vervaardigde elementen zoals staalplaten, aluminium, frames en neonbuizen. Minimalistische gebouwen zijn ontdaan van enige emotionele lading en daarmee eenvoudig en objectief. Zo worden ook bij minimalistische interieurs geen concessies gedaan aan het comfort en geen onnodige effecten opgeroepen, waardoor de ervaring van de ruimte volledig zintuiglijk wordt. Ook licht en lichtinval spelen een grote rol. Huizen en interieurs die volgens het minimalisme zijn ontworpen, waarborgen door genoemde kenmerken vaak rust, harmonie, helderheid en spiritualiteit.