FANDOM


114799

Kolumba Kunstmuseum

Kolumba

Kolumba Kunstmeseum

Het Kolumba Kunstmuseum in Keulen (1997-2007) is één van de meest recente en meest opmerkelijke projecten van de Zwitserse architect Peter Zumthor. Het gebouw - opgetrokken uit hoogwaardige materialen - verschaft onderdak aan de uitgebreide en hoogstaande kunstcollectie van het aartsbisschopdom Keulen, maar herbergt bovendien de ruïne van een enorme Gotische kerk.

De locatie

De locatie waarop het museum is gebouwd, is in kunsthistorisch opzicht bijzonder omdat de grond een collage vormt van de restanten van verschillende kerken uit verschillende tijden, die Zumthor allemaal heeft geprobeerd te integreren in zijn ontwerp. Halve muren, zwartgeblakerde vensters, afgebrokkelde fundamenten en een aantal eenzame gewelven, herinneren eraan dat hier de majestueuze laatgotische Sint Kolumbakerk stond, die door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog tot gruzelementen is geslagen. Alleen een houten Madonnabeeld bleef staan - zo wil het verhaal - onaangetast door de bommen, te midden van de smeulende hopen puin. Om deze symbolische gebeurtenis te herdenken, werd op dezelfde plek een kleine achthoekige kapel gebouwd, 'Madonna op de Ruïne', naar ontwerp van de Keulse architect Gottfried Böhm. Tussen 1973-1976 werden tijdens uitgebreide archeologische opgravingen nog meer overblijfselen van diverse oudere kerken blootgelegd, evenals gewelven vol menselijke botten.

Het gebouw

Al deze elementen zijn gespaard in het ontwerp van Zumthor, sterker nog: ze worden met trots gepresenteerd in een enorme vloerloze hal op de begane grond van het museum, een sprookjesachtige ruimte waarin een soort archeologische wandeling is uitgezet. Een rode loopbrug zigzagt langs geruïneerde muren, uitgegraven crypten en de kapel van Böhm - allemaal schaars verlichte relicten uit de tweeduizendjarige geschiedenis van de Rijnstad. Het nieuwe gebouw omsluit het architectonisch diverse terrein, en plaatst er twee verdiepingen bovenop. Op deze verdiepingen is de collectie van het aartsbisdom ondergebracht. De vertrekken variëren in hoogte, lichtinval en sfeer. Het geheel is gestoken in een introverte huls van ranke vaalgrijze bakstenen, speciaal voor dit project in Denemarken ontwikkeld. Een aantal vensters en muren van de oorspronkelijke St. Kolumba zijn opgenomen in de buitenmuur, maar verder geeft de façade vanaf de straat gezien weinig aanwijzingen over de functie die het gebouw huisvest. Opvallend zijn de geperforeerde stroken ter hoogte de tweede en derde verdieping, die de uniformiteit van de muur doorbreken zonder daarbij dartel of lichtzinnig te worden.

Aardwarmte

Duurzaamheid is een kernthema in het werk van Zumthor en komt ook in het Kolumba Kunstmuseum tot uitdrukking. Het gebouw is bijvoorbeeld niet aangesloten op de stadsverwarming: alle ruimtes worden verwarmd met aardwarmte, dat met een grote installatie onttrokken wordt aan het grondwater. Ondanks de toepassing van dit soort technologische noviteiten is het museum een ingetogen, welhaast tijdloos gebouw. Bij de opening van het museum maakte de architect een sneer naar het veelbesproken 'Bilbao-effect': het idee van een culturele instelling als extravert marketingicoon, zoals het Guggenheim Museum Bilbao van Frank Gehry. In Keulen draait het niet om de commerciële kracht van de architect, het gebouw of de collectie, volgens Zumthor. 'Hier,' sprak hij, 'geloven mensen in de innerlijke waarde van kunst. Je kunt voelen dat dit project vanbinnen is begonnen, bij de kunst en de locatie.'