FANDOM


opleiding

ABRAHAM

Abraham Nikolaas Godefroy (Amsterdam 1822 - 1899) was een Nederlands architect en ontworp erg veel gebouwen voor de handel en gezondheids-industrie.

Godefroy heeft het vak geleerd door zelfstudie en in de praktijk. Al op zestienjarige leeftijd kwam hij in dienst bij de afdeling stedelijke bouwwerken van de gemeente Amsterdam, waar hij onder meer meewerkte aan de beurs van J.D. Zocher jr. op het Damrak. Tussen 1845 en 1850 was hij werkzaam op het bureau van I. Warnsinck, waar toen ook J.H. Leliman zijn opleiding kreeg. Na het winnen van de prijsvraag voor de Yachtclub in Rotterdam in 1849 kon Godefroy zelfstandig aan het werk.
projecten

Godefroy heeft vooral utilitaire bouwwerken ontworpen, met veel opdrachten in de handel en de welzijns- en gezondheidsindustrie. Omdat hier doelmatigheid voorop stond, hebben veel van deze gebouwen een wat sober uiterlijk. Een voorbeeld van deze gebouwen is het Binnengasthuis in Amsterdam, waaraan hij samenwerkte met stadsarchitect B. de Greef. Godefroy's eerste project is tevens zijn meest bekende project: het verenigingsgebouw van de Koninklijke Nederlandse Yachtclub in Rotterdam (1850 - 51), ontworpen in een eclectische stijl. Ook van zijn hand is de Nieuwe Waalse Kerk, aan de Keizersgracht in Amsterdam, die werd gebouwd tussen 1854 en 1856 in een classicistische en neo-romaanse stijl.


SLeeo

Dit is Nieuwe Waalse Kerk in Amsterdam. In 1854 werd begonnen aan nieuwbouw van de kerk naar ontwerp door Abraham Nikolaas Godefroy.

andere activiteiten

Godefroy was een actief lid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, waar hij jurylid bij prijsvragen, lid van het Bestuur, secretaris en voorzitter was en bovendien eigen werk publiceerde bij het verenigingstijdschrift Bouwkundige Bijdragen. Toch nam hij geen deel aan de discussies die in zijn tijd werden gevoerd over een Nederlandse nationale stijl. In zijn artikelen richtte Godefroy zich meer op technische onderwerpen en de geschiedenis van de Nederlandse architectuur en liet de felle discussies aan anderen over. Abraham hield ook van functionalisme.

Godefroy overleed in 1899 te Amsterdam en werd bij zijn overlijden geprezen door Weissman om zijn detaillering en uitvoering van gebouwen.