FANDOM


Gewapend beton

Gewapend beton is beton dat plaatselijk is versterkt met een wapening van stalen staven. Beton kan trekkrachten vrij slecht opnemen, staal daarentegen juist wel. Het staal neemt de trekkrachten over en voorkomt zo scheuring van het beton. Indien de wapening voor het storten op spanning wordt gebracht, zorgt dit ervoor dat trekkrachten nog beter kunnen worden opgenomen. Men spreekt dan van voorgepannen beton.

Het beton en staal zijn volledig aan elkaar gehecht om roestvorming van het staal te voorkomen. Indien het staal toch roest, wordt dit betonrot genoemd. Betonrot kan leiden tot scheuren en barsten in het beton, omdat de roestende wapening uitzet.

De combinatie van staal en beton werd ontdekt door de Parijse tuinman Joseph Monier (1823-1906), toen hij bloembakken maakte van beton met een netwerk van ijzerdraad. Monier wordt daarom wel gezien als de grondlegger of uitvinder van gewapend beton. Hij verkreeg in 1867 het patent.