FANDOM


82255

Patrick Geddes

Patrick Geddes (Ballater, Schotland, 1854 - Montpellier 1932) was een innovatief denker en theoreticus op het gebied van stadsplanning en educatief.

Hij studeerde biologie in Londen angevuld met sociologiestudies aan de Sorbonne in Parijs. De sociologische ideeën die hij in Parijs opdeed gebruikte hij binnen een interdisciplinaire stedelijke en regionale planning.

industrialisatie en urbanisatie

De periode eind negentiende/begin twintigste eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van de industrialisatie en urbanisatie. Door sociaal-economische processen van verdichting en intensivering van de industriële stad, werd de ontwikkeling van technologieën op het gebied van hygiëne, energie, transport en communicatie versneld. Bovendien werd onderlinge afstemming en planning noodzakelijk.

Geddes
250px-Milne's Court, Lawnmarket Edinburgh

een gebouw ontworpen Patrick Geddes

probeerde vat te krijgen op het probleem van de verstedelijking door een combinatie van stedelijke bestandopname en stadsontwerp. In het kader van de morele opvoeding van de stadsbewoners richtte hij in het centrum van Edinburgh de Outlook Tower in, een museum met lokale-, regionale-, nationale- en mondiale geschiedenis. Geddes deelde de overtuiging van John Ruskin dat sociale processen en ruimtelijke vormen aan elkaar verwant zijn. Door de ruimtelijke vormen te wijzigen, zou het sociale proces dus ook aangepast worden. Dit was van groot belang voor de industrialisatie en urbanisatie. Naast zijn werk als theoreticus was Geddes onder meer betrokken bij het ontwerp van bijna vijftig steden in Palestina en India (1914-1924).