FANDOM


Het Gasuniegebouw (1994) is een kantoorgebouw en gasdistributiecentrum in Groningen dat gebouwd is door
Gebouw ton alberts2

Gasunie door Ton Alberts

Alberts en van Huut en tegenwoordig als een van de bekendste Nederlandse voorbeelden van het organisch bouwen geldt. Van de Gasunie kregen Ton Alberts (1927-1999) en van Max van Huut (1947) alle ruimte om hun ideeën tot uitdrukking te brengen. Met de antroposofie als uitgangspunt wilden zij dat gebouwen het geluk van mensen zouden bevorderen. Hiervoor zouden warme kleuren, bakstenen, scheve wanden en grillige, aan de natuur ontleende vormen nodig zijn. Deze zijn dan ook te vinden in het Gasuniegebouw, zowel van buitenaf als in het interieur. Naast de vormgeving moeten ook de vele koffiehoeken in het gebouw er toe bijdragen de anonieme sfeer uit veel kantoorgebouwen tegen te gaan.

kenmerken van het gebouw


Het Gasuniegebouw bestaat uit twee vleugels rondom een centrale hal, met hieromheen een laagbouwgedeelte. De imponerende centrale hal is tachtig meter hoog. Deze wordt beheerst door een schuine wand van glas en staal en licht draaiende trappen in regenboogkleuren. Ook bevindt zich een indrukwekkende betonnen constructies in stemvorkvorm in deze ruimte, die de indruk wekt de ruggengraat van het gebouw te zijn. In tegenstelling to
Trappen gebouw ton alberts

Gasunie interieur

t de openheid van de centrale hal bevindt de gasdistributiekamer zich in een atoomvrije bunker zonder daglicht. De gevel bestaat uit een schuine maar gladde baksteenwand voor een meer soepele regenwaterafvoer dan eerdere gebouwen van Alberts en van Huut.

mooiste gebouw van Nederland


Als bijnaam heeft het gebouw de naam 'de Apenrots' gekregen. In 2007 is het Gasuniegebouw door lezers van Trouw verkozen tot het mooiste gebouw van Nederland.