FANDOM


Architectenweb frederikspark 2

frederikspark vroeger

Ten tijde van de inrichtingsplannen in de toenmalige Koekamp was er nog nauwelijks sprake van bebouwing aan de "randen": Baan, Kleine Houtweg en Dreef. Inrichting van de Koekamp volgens de "vierkante opstelling" van zowel Zocher als Arend zou gaan betekenen dat de villa's "met de rug" naar de te verwachten verbouwing van de randen zou komen te staan. Het stadsbestuur paste de plannen aan en plaatste de villa's schuin ten opzichte van elkaar. Het padenpatroon van Zocher bleef gehandhaafd evenals de doorkijk naar het Paviljoen.

Architectenweb frederikspark

frederikspark