FANDOM


Foto

Dit is een gebowu ontworpen door Josef Frank en het heet Ottman

Josef frankie

dit josef frank

Josef Frank (Baden bij Wenen, 1885 - Stockholm, 1967) heeft een ambivalente plaats gekregen in de geschiedschrijving van het modernmisme. De geëngageerde architect en ontwerper behoorde tot de grondleggers van het CIAM en was in jaren twintig een van de protagonisten van het woningbouwdebat in Oostenrijk. Na zijn vlucht naar Zweden in 1933, richtte hij zich op meubelontwerpen en textielbewerking en ontwikkelde een stijl die internationaal bekend raakte als het Zweedse modemisme.

eerste stappen


Josef Frank werd in 1885 in Baden bij Wenen geboren als zoon van een gegoede Joodse textielfabrikant. In 1903 schreef hij zich in voor de studie architectuur aan Technische Hochschule van Wenen. Na zijn afstuderen in 1910 opende hij samen met zijn voormalig klasgenoten Oskar Strnad en Oskar Wlach een praktijk, gespecialiseerd in het ontwerp van interieurs en huizen voor de Weense middenklasse. Frank putte zijn inspiratie voor de ontwerpen uit bronnen uiteenlopend van de Oostenrijkse Biedermeier tot Aziatische kunst en de Italiaanse Renaissance. In 1925 openden Frank en Wlach de interieurwinkel Haus & Garten in Wenen, die in het bijzonder was toegerust op de vervaardiging van handgemaakte houten meubels. Via zijn broer Philipp raakte Frank in deze tijd zijdelings betrokken bij de Wiener Kreis, een kring rond enkele vooraanstaande logisch-positivistische wetenschappers. Frank behoorde ook niet tot de kerngroep, maar werd wel gerekend tot het ruime verband van geestverwante schrijvers (nahestehende Autoren) die werkten 'op basis van een wetenschappelijke wereldbeschouwing.' Op 19 april 1927 gaf Frank op een bijeenkomst van de Kreis een lezing getiteld 'Moderne wereldbeschouwing en Moderne architectuur'.


CIAM

In 1928 werd Frank als enige Oostenrijker uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van het Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM). Weliswaar ondertekende hij het oprichtingsmanifest, toch ervoer Frank het congres als een mislukking. Zijn betrokkenheid bij het internationale gezelschap zou slechts enkele jaren duren. Terwijl de initiators van het CIAM de hele Moderne Beweging wilden condenseren tot één officiële lijn, bleef Frank pleiten voor pluriformiteit en stijlvrijheid. Hij bekritiseerde beide dominante tendensen in de beweging, die met elkaar wedijverden om de norm te worden: de functionalistische denkrichting (vertegenwoordigd door aanhangers van de Nieuwe Zakelijkheid) en de richting met een meer formalistische inslag (Le Corbusier, Piere Chareau en anderen).

woningbouwvraagstuk

woningbouw in Wenen


Ondertussen bemoeide Frank zich intensief in het woningbouwvraagstuk dat in Wenen woedde. De participanten waren verdeeld in twee groepen. Otto Wagner en consorten voorstonden de architectuur van het 'superblok' : massabouw met een sterke typologische eenheid. Frank, Loos en enkele anderen propageerden het alternatief dat de Tuinstadbeweging bood. Als buitenlandse medestander van de Duitse Werkbund verzorgde Frank tussen 1925 en 1927 enkele woningen op de roemruchte Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Samen met Josef Hoffman reanimeerde Frank de Oostenrijkse Werkbund, waarvan hij sinds de oprichting in 1912 actief lid was. In 1932 initieerde hij de Weense Werkbundsiedlung.


vlucht naar Zweden


De maatschappelijke onrust die werd gevoed door de politieke ontwikkelingen in buurland Duitsland, liet zich ook in de Oostenrijkse Werkbund gevoelen. Binnen de bond gingen steeds meer stemmen tegen de vermeende 'verjoodsing' (Verjuding) op. Onder druk van het groeiend antisemitisme emigreerde Frank in 1933 naar Zweden, het geboorteland van zijn vrouw. Afgezien van een verblijf van enkele jaren in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog, zou Frank zijn resterende leven in Zweden doorbrengen. Als hoofdontwerper van de meubelfirma Svenskt Tenn werd hij met zijn kleurrijke, vriendelijke en eclectische ontwerpen bepalend voor het aanzien van het Zweedse (of Scandinavische) modernisme. "Elk mens heeft recht op een bepaalde graad van sentimentaliteit om zich vrij te voelen," schreef Frank in zijn Akzidentismus (1958), een pleidooi voor de rol van toeval bij het vormgeven. "Weg met de universele stijlen, weg met de gelijkschakeling van kunst en nijverheid, weg met het hele ideeënstelsel dat onder de naam functionalisme bekend geworden is."