FANDOM


De Eiffeltoren is misschien wel het meest markante en zeker het bekendste bouwwerk van Parijs. Het driehonderd meter hoge pyloonvormige wonder der techniek is in 1889 ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling gebouwd door ingenieur Gustave Eiffel. De toren trekt ongeveer twintig miljoen bezoekers per jaar.

Geschiedenis

In 1884 besloot de president van Frankrijk ter ere van het honderdjarig bestaan van de republiek een Wereldtentoonstelling te organiseren. In dezelfde tijd gaf Gustave Eiffel de opdracht aan twee van zijn werknemers, de talentvolle ingenieurs Émile Nougier en Maurice Koechlin, om een toren te ontwerpen. Aanvankelijk zag Eiffel weinig in het ontwerp van de driehonderd meter hoge toren, maar toen hij lucht kreeg van de plannen van de president, zag hij de mogelijkheden en kocht het patent van zijn werknemers. Toen er halverwege 1886 in allerijl een prijsvraag werd uitgeschreven, zoals Eiffel had voorzien, werd zijn ontwerp uit 107 inzendingen gekozen.

Bouw

In 1887 begon Eiffel met de bouw; hij had slechts tweeëneenhalf jaar de tijd eer de tentoonstelling zou openen. Hij regeerde met strenge hand over het legertje bouwvakkers dat hem ter dienst stond en ontsloeg iedereen die naar de fles greep of op de vuist ging. Hij eiste totale inzet van mensen, want de klus moest op tijd geklaard worden. Dat lukte: op 31 maart 1889 werd de Eiffeltoren geopend. Het bouwwerk was direct een commercieel succes en trok soms 20.000 bezoekers per dag.

In die tijd gold driehonderd meter hoogte als een magisch getal, dé uitdaging op bouwkundig terrein, en zowel in Europa als in Amerika waren plannen in de maak voor een toren van deze hoogte. Voor de bouw van het gigantische tentoonstellingstuk kwam Eiffels ervaring als ontwerper van grote stalen bruggen goed van pas. De toren was eigenlijk een drie hectometer hoge viaductpijler, ontworpen om wind, water en zwaartekracht zo goed mogelijk te weerstaan. Gezien de hoogte is de constructie opmerkelijk licht: 7300 ton. Er waren tweeëneenhalf miljoen klinknagels nodig voor de constructie. De toren heeft een basis van honderd bij honderd meter. De hoogte wordt onderbroken door platformen op 57, 115 en 274 meter. De bekende schuine liften die van de begane grond naar eerste en tweede verdieping voeren, waren in de negentiende eeuw een noviteit en vormden een attractie op zich. Tot 1930 was de Eiffeltoren het hoogste gebouw ter wereld.

Kritiek

Behalve bewondering maakte het radicale ontwerp van de Eiffeltoren ook veel weerzin los, met name bij klassiek geschoolde architecten. Zo vond Charles Garnier de toren simpelweg niet mooi genoeg. De Nederlandse schrijver J.K. Huysman noemde de toren 'een fabrieksschoorsteen in aanbouw, een geraamte dat wacht om opgevuld te worden met natuursteen]] of baksteen, een vormloos traliewerk, ontzettend lelijk en niet eens geweldig'. Eiffel reageerde minzaam op alle kritiek: 'Denkt men dat schoonheid in onze ontwerpen geen rol speelt omdat we ingenieurs zijn? Dat we uitsluitend naar de stevigheid en duurzaamheid van een gebouw kijken, en geen elegante oplossingen trachten te bedenken?' 80643-1-