FANDOM


Met architect (Grieks: architektón: bouwmeester;
Architect AFBEELDING

Een architect bij zijn tekenbord - 1863

archi: opper, tektón: hij die bouwt) wordt in het algemeen een ontwerper van gebouwen bedoeld, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Soms komt men het synoniem bouwmeester tegen zoals de "Vlaamse Bouwmeester" die de overheid adviseert inzake bouwprojecten, de Nederlandse "Rijkbouwmeester"

Een ontwerper van infrastructuur, bruggen en dergelijke wordt meestal een civiel ingenieur genoemd. Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen de verschillende ontwerpers, waardoor enigszins een grensvervaging in de ontwerpende disciplines merkbaar is.

Nauw gerelateerd aan het werk van de architect is dat van de stedenbouwkundige. In Nederland en Vlaanderen genieten zij doorgaans dezelfde basisopleiding en gaat men zich in de laatste fase van de studie pas specialiseren; of men volgt een bijkomende specialisatie na de studie. Er zijn echter ook studies die zich direct specialiseren in het stedenbouwkundig ontwerpen.

Architect AFBEELDING2

Middeleeuwse Architecten