FANDOM


Amsterdams academie van bouwkunst

Amsterdams academie van bouwkunst, Ton Alberts

De Academie van Bouwkunst bereidt studenten voor op de beoefening van het ruimtelijk ontwerp als discipline op het snijvlak van de kunst, wetenschap en techniek.

De Academie van Bouwkunst Amsterdam biedt drie masteropleidingen: Architectuur (Master of Architecture), Stedenbouw (Master of Urbanism) en Landschapsarchitectuur (Master of Landscape Architecture). De afgestudeerde heeft rechtstreeks toegang tot het register van architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten worden in constante onderlinge uitwisseling tussen de disciplines opgeleid. Deze interdisciplinaire benadering is een wezenskenmerk van de opleidingen aan de Academie.